ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Τα Βυζαντινά υστερόγραφα του Δημήτρη Αποστολίδη κυκλοφόρησαν σε βιβλίο από τις Εκδόσεις Alpha Media Group τον Μάρτιο του 2010.

byzantina_03

Το Βυζάντιο των αντιθέσεων, των θρύλων και της αλήθειας, της δόξας και της φθοράς, των αυλικών δολοπλοκιών και της πνευματικής αναζήτησης, των αγίων και των βαρβάρων, των παλατιανών και των βιοπαλαιστών, των μεγιστάνων και των ρακένδυτων, της αρετής και της δολιότητας, της θέλξης και της αποστροφής. Αυτά είναι τα κυρίαρχα δομικά στοιχεία που συνθέτους τις είκοσι ιστορίες του βιβλίου του Δημήτρη Αποστολίδη Βυζαντινά υστερόγραφα.

byzantina_04

byzantina_06

Από τον πρόλογο του Γιώργου Κ. Σταματόπουλου: «Ο συγγραφέας αγαπά το Βυζάντιο. Διαβάζει με ηπιότητα και αμεροληψία τους χρονικογράφους, ιστοριογράφους και βιογράφους της βυζαντινής εποχής. Στόχος των είκοσι ιστοριών του δεν είναι να προσθέσει καινούργιες πληροφορίες. Όχι. Μέλημά του και αγωνία του είναι, μέσα απ’ αυτές τις μικρές ιστορίες να φωτιστεί το ανθρώπινο τραγικό, η ματαιόδοξη δίψα για πλούτη και εξουσία, αλλά επίσης και η υψηλοφροσύνη που επιδεικνύουν ενίοτε οι άνθρωποι. Στόχος του φαίνεται να είναι όλα τα βυζαντινά πάθη, οι αδυναμίες, οι ραδιουργίες μαζί και η μεγαλοσύνη ενίων να μη βυθιστούν στη λήθη, να μεταφερθούν στη σύγχρονη κοινωνία και να συγκριθούν με τους ανθρώπους της».

byzantina_05

byzantina_06

Είκοσι ιστορίες αγάπης και μίσους, αρετής και πτώσης, θριάμβου και ολέθρου…

byzantina_07

byzantina_08

Σχήμα: 17 Χ 24 cm, Σελίδες: 296, ISBN: 978-960-98317-1-0

byzantina_09