ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μονογραφία του Δημήτρη Αποστολίδη για τον Μέγα Κωνσταντίνο, από τις Εκδόσεις Παρουσία.

Konstantinos_01

Η μονογραφία του Δημήτρη Αποστολίδη για τον Μέγα Κωνσταντίνο πρωτοκυκλοφόρησε το 2005 από τις Εκδόσεις Παρουσία. Η πρώτη εκείνη έκδοση εξαντλήθηκε και έτσι, το 2012, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυκλοφόρησε μια νέα, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση με τίτλο «Μέγας Κωνσταντίνος ο Ισαπόστολος». Προλογίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλάσιος Φειδάς.

Konstantinos_02

Konstantinos_03

Konstantinos_04

Ο Καθηγητής Βλάσιος Φειδάς σημειώνει, μεταξύ άλλων, στον πρόλογό του: «Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν πολιτική καί θρησκευτική μορφή τοῦ ὅλου χριστιανικοῦ κόσμου, ἡ ὁποία προσδιόρισε τό περιεχόμενο τῆς παγκόσμιας ἱστορίας κατά τρόπο μοναδικό καί ὄχι μόνο μέ διαχρονικά, ἀλλά καί μέ συγχρονικά κριτήρια γιά τήν ἀξιολόγηση τοῦ μεγαλόπνοου ὁράματός του. Χωρίς τό ὅραμα αὐτό οὔτε ἡ Εὐρώπη θά εἶχε συγκεκριμένη πνευματική κληρονομιά οὔτε ὁ κόσμος μιά τόσο ἀκμαία ἀκτινοβολία τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. Ὅ,τι συνέβη στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας μετά τόν Μέγα Κωνσταντίνο, ἦταν εἴτε μιά σταδιακή ἐπέκταση τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ δικοῦ του ὁράματος, τοὐλάχιστον μέχρι τόν ΙΕ΄ αἰώνα, εἴτε ἡ μετά τόν  ΙΣΤ΄ αἰώνα διαλεκτική ἀντίθεση τῶν ἀθεϊστικῶν τάσεων τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς εὐρωπαϊκῆς διανοήσεως γιά τήν ἀποδυνάμωση ἤ καί τήν συντριβή τοῦ δικοῦ του ὁράματος. Ἔτσι, τόσο ἡ Κωνσταντίνεια, ὅσο καί ἡ ἀντικωνσταντίνεια ἐποχή τῆς ἱστορίας τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ὑπῆρξε πάντοτε καί παραμένει συνεχῶς στό ἐπίκεντρο τῶν πολιτικῶν, θρησκευτικῶν, πνευματικῶν καί κοινωνικῶν ζυμώσεων, οἱ ὁποῖες ἐντείνονται σήμερα μέ προοπτική γιά τίς σύγχρονες ἀναζητήσεις, συνήθως ἀντιφατικές, γιά τήν ἀνασύνθεση τῆς πνευματικῆς ταυτότητας τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης».

Konstantinos_05

Konstantinos_06

Ο συγγραφέας σημειώνει για τον Μέγα Κωνσταντίνο: «Δέν ἦταν  Ἕλληνας κι ὅμως ἡ ἑλληνική συνείδηση τόν ἀφομοίωσε ὡς ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ διαχρονικοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Βαφτίστηκε μόλις στήν ἐσχατιά τοῦ ἐπίγειου βίου του κι ὅμως ἡ χριστιανική σκέψη δέν δίστασε νά τόν κατατάξει ἀνάμεσα στούς Μεγάλους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Δέν πέρασαν παρά λίγες δεκαετίες ἀπό τόν θάνατό του καί ἡ συλλογική ἀντίληψη τῆς βυζαντινῆς κοινωνίας τόν μετουσίωσε σέ ὁλοζώντανο θρῦλο μέ ἐθναρχική καί πατριαρχική ἀκτινοβολία. Τά ἐλαττώματα καί οἱ ἀδυναμίες του ἀποσβέστηκαν γιά νά παραμείνουν ἀτόφια ὅλα ἐκεῖνα τά συνθετικά χαρακτηριστικά πού πρέπουν σ’ ἕναν Μεγάλο. Ἀήττητος στρατηλάτης καί ἰσαπόστολος. Ἀσφαλής προστάτης καί ἴνδαλμα. Ἐθνικός ἥρωας καί πνευματικός πρωταγωνιστής. Μιά ἀγέρωχη μορφή πού ἡ ἀέναη κίνηση τοῦ χρόνου ὅλο καί πιότερο τή γιγάντωνε στή σκέψη τῶν βυζαντινῶν. Πνευματικός αὐτουργός καί κληροδότης μιᾶς χιλιόχρονης πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς. “Ἄνδρας λαμπρός σέ ὅλα του. Στήν ἀντρίκια του ψυχή, στήν ἐξυπνάδα τοῦ μυαλοῦ του, στήν ποιότητα τοῦ λόγου του, στό περί δικαίου αἴσθημά του, στήν προθυμία γιά προσφορά, στήν εὐπρέπεια τοῦ παραστήματός του, στήν πολεμική του ἰδιοφυΐα, μεγάλος ἀπέναντι στούς βαρβάρους, ἀκαταμάχητος στίς ἐμφύλιες συγκρούσεις, σταθερός καί ἀμετάθετος στήν πίστη”. Ὑπερβολή; Ἴσως. Μέσα στήν καρδιά τῆς ὑπερβολῆς ὅμως, διαγράφεται ἡ πραγματικότητα».

Konstantinos_07

Konstantinos_08

Konstantinos_09

Konstantinos_10

Konstantinos_11

Ποιος μπορεί να πετύχει το καλό, αν δεν γνωρίζει την αιτία όλων των καλών που είναι ο Θεός;

Konstantinos_12

Konstantinos_14

Konstantinos_15

Konstantinos_16

Konstantinos_17